Menu
 United Kingdom Police Helmets
 United Kingdom Police Caps
 United Kingdom Police Patches
 United Kingdom Police Badges
 Umundurowanie - Uniforms PL
 Czapki - Caps PL
 Kaski - Helmets PL
 Wyposażenie - Equipment PL
 Galanteria, dodatki
 Dystynkcje - Ranks PL
 Odznaki - Badges PL
 Naszywki - Patches PL
 Poszukiwane - Wanted
 Polecane strony - Recommended pages


Oznaki stopni służbowych Funkcjonariuszy MO i ZOMO noszone do umundurowania ćwiczebnego. Wykonane na pochewkach z tkaniny. Gwiazdki i belki wykonane z gumy, naklejone na pochewki.
Korpus szeregowych MO
Plutonowy

Korpus podoficerów MO
SierżantStarszy sierżant

Korpus chorążych MO
Chorąży

Korpus oficerów młodszych MO
PodporucznikPorucznikKapitan


Oznaczenia stopni policyjnych wprowadzone na mocy Rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 sierpnia 1990. Dystynkcje do umundurowania zasadniczego (służbowego i wyjściowego) wykonane z tworzywa sztucznego (guma) w kolorze białym na materiale gabardyna.
Korpus szeregowych Policji
Posterunkowy
Korpus podoficerów Policji
SierżantStarszy sierżant
Korpus aspirantów Policji
Aspirant
Korpus oficerów Policji
KomisarzPodinspektor

Oznaczenia stopni policyjnych wprowadzone na mocy Rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 sierpnia 1990. Dystynkcje do umundurowania ćwiczebnego wykonane z tworzywa sztucznego (guma) w kolorze białym na materiale mora.
Korpus podoficerów Policji
SierżantStarszy sierżant
Korpus aspirantów Policji
Aspirant
Korpus oficerów Policji
PodkomisarzKomisarzNadkomisarzPodinspektor

Oznaki stopni Funkcjonariuszy Policji wyszywane mechanicznie srebrną nicią na pochewkach w kolorze granatowym i czarnym. Oznaki stopni obowiązujące od 1995r.

Korpus szeregowych Policji
PosterunkowyStarszy
posterunkowy

Korpus podoficerów Policji
SierżantStarszy
sierżant
Sierżant
sztabowy

Korpus aspirantów Plicji
Młodszy
aspirant
AspirantStarszy
aspirant
Aspirant
sztabowy

Korpus oficerów młodszych Policji
PodkomisarzKomisarzNadkomisarz

Korpus oficerów starszych Policji
PodinspektorMłodszy
inspektor


Design by flankerds.com